Alphabetical List‎ > ‎S‎ > ‎

Newton Dias dos Santos

Newton Dias dos Santos, Brazilian entomologist (Rio de Janeiro 14 September 1916 –Rio de Janeiro 03 March 1989)


Authored 124 papers about Odonata


DESCRIBED ODONATA TAXA

Genera

Inpabasis 1961

Minagrion 1965

Roppaneura 1966

Ypirangathemis 1945

Species

Acanthagrion egleri 1961

Aceratobasis mourei 1970

Aeschnosoma marizae 1981

Brechmorhoga travassosi 1946

Chalcopteryx seabrai 1960 with Machado

Elasmothemis alcebiadesi 1945 

Elasmothemis schubarti 1945

Epipleoneura haroldoi 1964

Epipleoneura manauensis 1965

Epipleoneura williamsoni 1957

Erythrodiplax gomesi 1946

Erythrodiplax luteofrons 1956

Fluminagrion taxaensis 1965

Forcepsioneura itatiaiae 1970

Inpabasis hubelli 1961

Inpabasis machadoi 1961

Leptagrion aculeatum 1965

Leptagrion acutum 1961

Leptagrion bocainense 1979

Leptagrion capixabae 1965 

Leptagrion dardanoi 1968

Leptagrion garbei 1961

Leptagrion siqueirai 1968

Leptagrion vriesianum 1978

Leptobasis costalimai 1957

Leptobasis tuberculata 1961

Macrothemis hosanai 1967

Mesoleptobasis acuminata 1961

Mesoleptobasis cantralli 1961

Metaleptobasis selysii 1956

Metaleptobasis sooretamae 1957

Micrathyria almeidai 1945

Micrathyria borgmeieri 1947

Micrathyria iheringi 1946

Micrathyria pirassunungae 1953

Micrathyria stawiarskii 1953

Minagrion caldensis 1965

Minagrion canaanensis 1967

Minagrion ribeiroi 1956

Neocordulia carloschagasi 1967

Neocordulia luismoojeni 1967

Nephepeltia berlai 1950

Oligoclada borrori 1945

Oligoclada calvertii 1951

Peristicta gauchae 1968

Phasmoneura ciganae 1968

Planiplax machadoi 1949

Roppaneura beckeri 1966

Telagrion mourei 1970

Telagrion ribeiroi 1962

Ypirangathemis calvertii 1949

Zenithoptera lanei 1941

Subspecies

Nephepeltia phryne tupiensis 1950HONORS

Cordulisantosia Fleck & Costa 2007 (Odonata)