Alphabetical List‎ > ‎O‎ > ‎

Carlos Alberto O'Donell

Carlos Alberto O’Donell, Argentine botanist (Buenos Aires 11 October 1912 – San Miguel de Tucumán 14 February 1954)

Authored over 60 works some of them dealing with plant anatomy 
Internationally known as an authority on Convolvulaceae family 

DESCRIBED VALID PLANTAE TAXA

Genera

Iseia (1953) 

Tetralocularia (1960) 

Species

Bernardia argentinensis 1955 with Lourteig

Bonamia boliviana 1950

Bonamia holti 1960

Convolvulus lilloi 1959

Convolvulus schulzei 1953

Ipomoea acutisepala 1950

Ipomoea altoparanaensis 1952

Ipomoea angustisepala 1953

Ipomoea asplundii 1952

Ipomoea cardenasiana 1950

Ipomoea cearensis 1953

Ipomoea cheirophylla 1959

Ipomoea chodatiana 1950

Ipomoea colombiana 1953

Ipomoea decemcornuta 1953

Ipomoea densibracteata 1950

Ipomoea descolei 1950

Ipomoea homotrichoidea 1948

Ipomoea jujuyensis 1948

Ipomoea killipiana 1950

Ipomoea lanuginosa 1950

Ipomoea lilloana 1950

Ipomoea longistaminea 1950

Ipomoea magniflora 1953

Ipomoea malpighiphila 1950

Ipomoea marginisepala 1950

Ipomoea oranensis 1948

Ipomoea padillae 1959

Ipomoea paludosa 1950

Ipomoea peredoi 1960

Ipomoea peruviana 1948

Ipomoea philipsonii 1953

Ipomoea pintoi 1953

Ipomoea piresii 1952

Ipomoea pittieri 1950

Ipomoea piurensis 1953

Ipomoea ramboi 1960

Ipomoea reticulata 1953

Ipomoea rubriflora 1959

Ipomoea santacruzensis 1952

Ipomoea santillani 1941

Ipomoea saopaulista 1953

Ipomoea schulziana 1948

Ipomoea squamisepala 1948

Ipomoea stuckertii 1948

Ipomoea suburceolata 1952

Ipomoea tarijensis 1960

Ipomoea theodori 1948

Ipomoea velardei 1948

Ipomoea volcanensis 1953

Jacquemontia anomala 1950

Jacquemontia bahiensis 1953

Jacquemontia decumbens 1950

Jacquemontia ekmanii 1950

Jacquemontia heterotricha 1950

Jacquemontia laxiflora 1960

Jacquemontia rojasiana 1950

Jacquemontia warmingii 1950

Jatropha peiranoi 1943

Kallstroemia tucumanensis 1939 with Descole & Lourteig

Merremia hirsuta 1952

Plectocarpa rougesii 1939 with Descole & Lourteig

Tetralocularia pennelii 1960

Tragia paxii 1941 with Lourteig


HONORS

Odonellia Robertson 1982 (Convolvulaceae)