Alphabetical List‎ > ‎N‎ > ‎

Elisa G. Nicora

Elisa Gernaela Juana Raquel Nicora de Panza, Argentine botanist (Buenos Aires 08 March 1912 – Buenos Aires 09 February 2001)


DESCRIBED PLANTAE TAXA

Eragrostis cataclasta 1969

Hordeum bonariense 1977 with Parodi

Hordeum cordobense 1980 with Bothmer & Jacobsen

Hordeum mustersii 1977 

Hordeum santacrucense 1977 with Parodi

Hordeum setifolium 1977 with Parodi

Melica hunzikeri 1999

Nicoraepoa stepparia 1977

Poa boelckei 1977

Poa durifolia 2000 with Giussani & Roig

Poa hachadoensis 1977

Poa mendocina 1998 with Roig

Poa nahuelhuapiensis 1977

Poa pederseni 1995

Poa ragonesei 1995

Puccinellia parodii 1999

Rytidosperma sorianoi 1973

Setaria parodii 1968

Setaria uruguayensis 1970

Sporobolus linaerifolius 1993

Tripogon ekmanii 1991 with Rúgolo

Trisetum ambiguum 1988 with Rúgolo

Varieties

26


HONORS

Nicoraepoa Soreng & Gillespie 2007 (Poaceae)