Alphabetical List‎ > ‎M‎ > ‎

Josué Camargo Mendes

Josué Camargo Mendes, Brazilian geologist and paleontologist (São Paulo 17 December 1918 – São Paulo 05 December 1991)
 
 

DESCRIBED FOSSIL GENERA

Mollusca

Angatubia 1962

Anhembia 1990 with Mezzalira & Maranhão

Barbosaia 1952 

Casterella 1952

Cowperesia 1952

Coxesia 1952

Favalia 1962

Holdhausiella 1952

Itaitubia 1966

Katzeria 1966

Leinzia 1949

Naiadopsis 1952

Oliveiraia 1954

Roxoa 1952

Brachiopoda

Brasilioproductus 1959

Buxtonioides 1959

Duartea 1959

Langella 1961

Petria 1957
 
 

HONORS

Camargomendesia Paula Couto 1978 (Fossil Mammalia)