Alphabetical List‎ > ‎G‎ > ‎

Eugenio Giacomelli

Eugenio Giacomelli, Italian-born Argentine entomologist (Liorna, Italy 1876 – La Rioja 27 December 1941)
 
 
 

DESCRIBED LEPIDOPTERA TAXA

Valid Genus

Cyanohypsa 1911

Species

Agraulis superargentata 1925

Anomis erosoides 1915

Apodemia minuscula 1911

Aricoris cosquinia 1928

Aricoris umbrata 1928

Artace bipunctata 1911

Artace lilloi 1911

Audre drucei 1914

Automeris capillensis 1930

Callicore kohleri 1930

Copiopteryx inversa 1911

Cosmophila erosoides 1915

Cyanohypsa stefanelli 1911

Diaethria kohleri 1926

Dysdaemonia cortesi 1925

Dysdaemonia jordani 1925

Elousa schausi 1911

Euptoieta ramirezi 1926

Euptychia ocellata 1928

Euptychia periphas 1928

Eurata cingulata 1925

Eurata paraguayensis 1928

Giacomellia floresi 1915

Giacomellia inversoatomosa 1911

Herbita prouti 1911

Heteropygas angulum 1911

Heteropygas dognini 1911

Heteropygas pallida 1911

Ischnopteryx seriei 1911

Leucotmemis cosquinensis 1928

Manduca carrerasi 1911

Manduca jordani 1912

Mathania carrizoi 1914

Melittia arcangelii 1914

Microgonia dognini 1915

Ortilia nigra 1928

Phoebis pseudomas 1911

Phulia reedi 1918

Phyciodes janthe 1928

Phyciodes saladilhensis 1911

Psectrotarsia tamsi 1922

Pyrameis caryoides 1922

Pyrgus enigmatica 1929

Rachiplusia atrata 1911

Schinia riojana 1922

Teriocolias riojana 1911

Thecla pseudarenia 1914

Thymelicus schrottkyi 1911

Tolype fumosa 1922

Vorates mabillei 1911
 
 
 

HONORS

Giacomellia Bouvier 1930 (Lepidoptera)