Alphabetical List‎ > ‎C‎ > ‎

Meemann Chang

Meemann Chang or Miman Zhang, Chinese paleontologist (Nanjing, Jiangsu Province 17 April 1936 –
 
Eponym of Chang apparatus, an organ of antiarch placoderms  
 
DESCRIBED FOSSIL FISH GENERA

Chetungichthys 1974 with Chow

Diabolepis 1987 with Yu

Diabolichthys 1984 with Yu

Ecocarpia 2005 with Chen & Fang 

Eoprocypris 2015 with Chen & Liu 

Eoxenocypris 1996 with Chen & Tong 1996

Erikia 1995 with Wang

Fuchunkiangia 1974 with Chow

Hsianwenia 2007 with Wang, Liu, Miao, Zhao, Wu, Liu, Li, Sun & Wang  

Huashancyprinus 2011 with Chen

Huashia 1974 with Chow

Jinjuichthys 2014 with Kim, Chang, Wu & Kim

Kenichthys 1993 with Zhu

Mesomyzon 2006 with Zhang & Miao 

Neolepidotes 1977 with Chow

Paralycoptera 1974 with Chow

Pingolepis 1974 with Chow

Plesiolycoptera 1976 with Zhou

Plesiomyxocyprinus 2009 with Liu

Sinohelicoprion 1963 with Liu

Wangia 1985 with Zhou & Qin

Yelangichthys 2013 with Wu, Sun & Xu

Youngolepis 1981 with Yu

Yungkangichthys 1974 with Chow
 
 

HONORS 

Fossil

Meemannia Zhu, Yu, Wang, Zhao & Jia 2006 (Pisces)

Meemannodon Meng, Hu, Wang & Li 2005 (Mammalia)

Zhangina Liu 2002 (Pisces)

Others

347336 Changmeemann (Asteroid)